mapa strony   |   kontakt   |


Majątek i finanse

Majątek i struktura własności ZSP nr 6
stan na 01.01.2018 roku

.

Budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej 2 026 566,34 zł
Urządzenia techniczne, maszyny 10 595,12 zł
Inne środki trwałe 7 220,96 zł
Pozostałe wyposażenie w użytkowaniu 975 667,79 zł
Wartości niematerialne i prawne 68 922,30 zł
Księgozbiór 80 380,45 zł

Razem 3 169 352,96 zł

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: mgr Alina Brochocka
Dokument z dnia: 31.01.2018
Dokument oglądany razy: 11 063
Opublikował: Leszek Rowicki
Publikacja dnia: 13.06.2018
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj bip.gov.pl