mapa strony   |   kontakt   |


Witamy w BIP!

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6
im. gen. Józefa Bema
ul.Chopina 10
08-110 Siedlce

tel. (025) 794 35 12
fax (025) 794 35 12

e-mail: zsp6siedlce@wp.pl
email: sekretariat@zsp6siedlce.pl

Konto szkoły:
ING Bank Śląski
40 1050 1953 1000 0023 4839 4574

Konto Rady Rodziców:
Bank Spółdzielczy w Siedlcach
78 9194 0007 0000 1704 2000 0010

Zgodnie z zapisami Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) każda instytucja publiczna od Prezydenta RP do szkoły podstawowej i szpitala oraz spółki Skarbu Państwa (itd.) ma obowiązek publikacji w Internecie w ujednoliconej formie pewnych danych.

Zasady publikacji informacji w BIP regulują:

  • Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r (Dz. U. Nr 112 poz. 1198)
  • Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (zmiana rozporządzenia z dnia 17 maja 2002 r (Dz. U. Nr 67 poz. 619))
  • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

Ogłoszenie z dnia 7.11.2012r

07.11.2012, 19:21

 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 im. Gen. J. Bema w Siedlcach informuje, że na tablicy ogłoszeń w szkole i na stronie internetowej www.zsp6siedlce.pl został umieszczony na okres 1 tygodnia tj. od dnia 07.11.2012r. do dnia 13.11.2012r. wykaz wycofanego z eksploatacji, nieprzydatnego w szkole wyposażenia znajdującego się w budynkach po warsztatach szkolnych do odsprzedania po obniżonych o 50 % cenach.

Wykaz składników mienia przeznaczonych do sprzedania stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Sprzedaż będzie prowadzona w dniach 14.11.2012 r.–16.11.2012 r. w godz. 11.00- 14.00. 

»»

Ogłoszenie z dnia 18.10.2012r

18.10.2012, 14:38

 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 im. Gen. J. Bema w Siedlcach informuje, że na tablicy ogłoszeń w szkole i na stronie internetowej www.zsp6siedlce.pl został umieszczony na okres 1 tygodnia tj. od dnia 18.10.2012 r. do dnia 24.10.2012 r. wykaz wycofanego z eksploatacji, nieprzydatnego w szkole wyposażenia znajdującego się w budynkach po warsztatach szkolnych do odsprzedania.

Wykaz składników mienia przeznaczonych do sprzedania stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Sprzedaż będzie prowadzona w dniach 25.10.2012 r. – 31.10.2012 r. w godz. 11.00- 14.00.

»»
Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Leszek Rowicki
Dokument z dnia: 01.05.2008
Dokument oglądany razy: 152 911
Opublikował: Leszek Rowicki
Publikacja dnia: 12.05.2010
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj bip.gov.pl