Biuletyn Informacji Publicznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 w Siedlcach

Witamy w BIP!

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6
im. gen. Józefa Bema
ul.Chopina 10
08-110 Siedlce

tel. (025) 794 35 12
fax (025) 794 35 12

e-mail: zsp6siedlce@wp.pl
email: sekretariat@zsp6siedlce.pl

Konto szkoły:
ING Bank Śląski
40 1050 1953 1000 0023 4839 4574

Konto Rady Rodziców:
Bank Spółdzielczy w Siedlcach
78 9194 0007 0000 1704 2000 0010

Zgodnie z zapisami Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) każda instytucja publiczna od Prezydenta RP do szkoły podstawowej i szpitala oraz spółki Skarbu Państwa (itd.) ma obowiązek publikacji w Internecie w ujednoliconej formie pewnych danych.

Zasady publikacji informacji w BIP regulują:

Podpisał: Leszek Rowicki
Dokument z dnia: 01.05.2008
Dokument oglądany razy: 152 910
Opublikował: Leszek Rowicki
Publikacja dnia: 12.05.2010
 
wydruk z dnia: 21.04.2021 // www.bip.zsp6siedlce.pl